BZ-TECH חתמה על הסכם לכיול חיישנים עם חברת מ.ב.א הזורע

BZ-TECH חתמה על הסכם לכיול חיישנים עם חברת מ.ב.א הזורע

חברת BZ-TECH שמחה להודיע כי חתמה על הסכם לשיתוף פעולה לכיול חיישנים עם חברת מ.ב.א הזורע - טכנולוגיות כיול.
 
הסכם זה כולל בדיקה וכיול חיישני טמפרטורה במעבדה בהתאם לדרישת הלקוח ועומד בתקני נוהל 126 של משרד הבריאות בנוגע לאבטחת תנאי אחסון של תכשירים רפואיים ולכיול הציוד בתדירות קבועה ע"י מעבדה מאושרת.
 
באמצעות שיתוף פעולה זה, ניתן יהיה להבטיח את תקינותו ורמת הדייקנות של הציוד המותקן באתרים השונים.