אפשרויות גישה למידע המתקבל מהחיישנים - BZ-TECH Basic

BZ-TECH Basic

תאור המוצר
 
BZ-TECH Basic - פורטל אינטרנטי ידידותי המאפשר גישה למידע המתקבל מרשת החיישנים, מוצע ללקוחות ללא 
חיישנים - אפשרויות גישה למידעתשלום, ומאפשר תצורה והתאמה אישית של רשת החיישנים כגון הגדרת התראות במקרה של חריגות בבמייל.
 
מאפייני הפורטל
  • חשבון למשתמש אחד בלבד
  • סבב ההתעוררות של החיישן (Heartbeats)  - כל שעתיים
  • מדידה והשוואה מול גבולות התראה -  כל 20 דקות
  • התראות אודות חריגות מתקבלות במייל
  • המידע מהחיישנים נשמר למשך 45 יום
  • נדרשת גישה לאינטרנט
דפי מידע