יחידת גישור טורית של מערכת החיישנים WISE

יחידת גישור טורית של מערכת החיישנים WISE

 
תאור המוצר
 
יחידת הגישור הטורית של WISE מאפשרת העברת דו כוונית של תקשורת טורית דרך רדיו.
היחידה מאפשרת שידור מידע שמתקבל בפורט הטורי של היחידה על גבי התקשורת האלחוטית ושידור מידע דרך הערוץ הטורי שמתקבל בתקשורת האלחוטית.
 
היחידה מתחברת לכל בקר או מחשב בעל תקשורת טורית ומאפשרת העברת המידע הטורי על גבי התקשורת האלחוטית לפורטל האינטרנטי של המערכת. המידע נשמר בשרת של הפורטל ומאפשר צפייה בנתונים והעברת לדוחות או לבסיס נתונים.
בפורטל מאפשר קבלת התראות כאשר מזוהה מיידע מסויים שמגיע בפורט הטורי.
 
 
דפי נתונים