אישור קבלת הודעות (Acknowledge) -מערכת חיישנים אלחוטית

אישור קבלת הודעות (Acknowledge)

לאחר שנשלחה הודעת התראה, יופיע סמל אדום המבקש לאשר את קבלת ההודעה Acknowledge (ראה תמונה למטה). סמל זה מאפשר לך לדעת שההודעה נשלחה. על ידי לחיצה על הסמל Acknowledge, אתה מאשר את הודעת ההתראה, ומונע בכך את הגעת ההודעה לשאר הנמענים. הדף יציג מתי ומי אישר כל הודעת התראה.
 
במידה והתנאי המפעיל את ההתראה עדיין מתקיים (חריגה בטווחים המוגדרים) יופיע סמל צהוב. הסמל הצהוב מסמן שהאירוע הובא לידיעה, אך לא הוחזר למצב הרגיל שלו. במידה ותלחץ על הסמל הצהוב, תאלץ את ההודעה להתאפס. לאחר האיפוס ההתראה תתנהג כהתראה חדשה, ותישלח שוב אם יתרחש אירוע מפעיל.
 
במידה והודעת ההתראה לא תאושר תוך 24 שעות, WISE PORTAL יפסיק לשלוח הודעות התראה, אך הסמלים של האישור עדיין יהיו פעילים בפורטל.
 
אם יותר מחיישן אחד הפעיל התראה, דף ההתראות הראשי יציין את מספר האירועים שהופעלו. לחיצה על הסמל בדף ההתראות הראשי תאשר את כל ההודעות שמופעלות עבור אותה התראה. (עבור כל החיישנים שהפעילו את ההתראה).