קביעת התראות לחיישנים ול-GATEWAY

קביעת התראות לחיישנים ול , חיישנים אלחוטיים | ביזיטק -GATEWAY

התראות עבור חיישן יחיד ניתן ליצור, למחוק או לערוך על ידי לחיצה על חוצץ התרעות (Notifications) בתפריט הנתונים של הסנסור.
 
התראות עבור כל חיישן או עבור קבוצת חיישנים ניתן ליצור ניתן ליצור, למחוק ולערוך על ידי לחיצה על חוצץ התרעות (Notifications) בתפריט הראשי. 
 
 
כאשר תיצור התראה חדשה תצטרך לבחור מבין סוגי ההתראות את סוג ההתראה הרצוי: 
 
  • התראה מנתוני חיישן (sensor Reading Notification) -  הינה התראה ספציפית לסוג החיישן עבורו תיצור את ההתראה. כאשר תיצור התראה מנתוני חיישן, תצטרך לבחור את סוג החיישן בחלון הבחירה. סוגי החיישנים שיופיעו יהיו רק מסוג שקיים אצלך במערכת.
  • התראת סוללה (Battery Notification) - מאפשר למשתמש לקבוע את אחוז הסוללה בו ירצה לקבל התראה להחלפת סוללות.
  • התראת "לא פעיל" (Inactive Notification) - התראה זו תשלח הודעה במידה ואחד החיישנים/גייטווי לא יתקשר עם השרת למשך זמן שניתן להגדירו.
  • הגדרות מתקדמות (Advanced Notification) - התראה זו מאפשרת קביעת התראה לפי "חוקיות" מתקדמת.