הגדרת כתובת IP סטטית בחיבור ישיר למחשב

הגדרת כתובת IP סטטית בחיבור ישיר למחשב

  • יש לחבר את הגייטוואי למחשב עם כבל רשת ישירות לחיבור הרשת של המחשב.
  • יש לחבר את הגייטוואי לחשמל.
  • בזמן שהגייטוואי מתחיל לעלות, לחץ על כפתור הריסט בצד האחורי של המכשיר.
  • 3 מנורות אדומות יהבהבו, שחרר את כפתור הריסט והמכשיר ייכנס למצב הגדרה מקומית.
  • פתח דפדפן אינטרנט, גש לכתובת 192.168.100.1 למסך ההגדרה של הגייטוואי.
  • לחץ על "GETWAY OPTION".
  • הכנס את כתובת IP  ולחץ על כפתור "SAVE CHANGES".
  • לסיום לחץ על כפתור "REBOOT" בצד הימני עליון של העמוד.
  • כאשר המנורות מתחילות להבהב אפשר לנתק את הגייטוואי מהחשמל ומחשב ולחברם לרשת המקומית.